Przydatne strony


Główna Patron
Patron

Patron Szkoły Podstawowej im. Adama Mickiewicza w Staniątkach      Imię Adama Mickiewicza otrzymała nasza szkoła w roku setnej rocznicy śmierci Wieszcza. Oto fragment kroniki szkoły mówiący o tym wydarzeniu:

     „Na wniosek kier. szk. ob. Hilarego Kulczyckiego - dnia 2 lipca 1955 roku - Rada Pedagogiczna uchwaliła jednogłośnie nadanie szkole patrona Adama Mickiewicza w pełnej nazwie - Ogólnokształcąca Szkoła Stopnia Podstawowego imienia Adama Mickiewicza w Staniątkach. Po staraniach aktywu szkolnego Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej - Wydział Oświaty w Krakowie - pismem z dnia 9.XII. 1955r. nr 0-VI-59/2/55 nadało tutejszej Szkole Patrona Adama Mickiewicza. Grono Nauczycielskie przygotowało uroczystą „Akademię Mickiewiczowską” w dniu 15.I.1956r."

     Każdego roku imię Patrona towarzyszy pracy uczniów naszej szkoły nie tylko na lekcjach języka polskiego, historii, ale także przy organizowaniu różnych imprez okolicznościowych i konkursów związanych z osobą Patrona, jego twórczością, epoką,w której żył.

     Jednym z najciekawszych sposobów uczczenia pamięci Patrona był udział naszej młodzieży w uroczystości 500 - lecia Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Delegacja naszej szkoły pojechała do Poznania na zaproszenie władz uczelni. Spotkała się tam z uczniami wszystkich szkół w Polsce noszących imię A. Mickiewicza.

     W każdym roku staramy się inaczej wyrazić pamięć o Patronie. Były więc: akademie, apele, zgaduj-zgadule, Imieniny Wieszcza, konkursy. Do udziału w naszym święcie zapraszamy gości spoza szkoły, uczniów z innych szkół w gminie, przedstawicieli władz gminnych, oświatowych oraz mieszkańców Staniątek.

     Szczególnie uroczysty charakter miała 40. rocznica nadania szkole imienia połączona z 60 - leciem poświęcenia budynku szkoły. Jako wyraz uczczenia obu wielkich rocznic Koło Przyjaciół Szkoły w Staniątkach uchwałą zarządu z dnia 16 czerwca 1995r. postanowiło ufundować szkole sztandar i przekazać go społeczności szkolnej w dniu otwarcia nowej części budynku szkolnego. Długa lista ofiarodawców - fundatorów sztandaru znajduje się w księdze pamiątkowej szkoły. 27 stycznia 1996r. podczas uroczystości otwarcia nowego skrzydła szkoły nastąpiło przekazanie sztandaru i odsłonięcie tablicy upamiętniającej Patrona szkoły. Uroczysta akademia z udziałem kuratora oświaty p. Jerzego Lackowskiego, posła na sejm i burmistrza Niepołomic p. Stanisława Kracika oraz wielu innych zacnych gości odbyła się w Wiejskim Domu Kultury.

     Nie mogliśmy zapomnieć o 200. rocznicy urodzin Autora Pana Tadeusza. 9 grudnia 1998r. miał u nas miejsce finał ogólnogminnego konkursu „W 200. rocznicę urodzin Patrona naszej szkoły”. Byliśmy jego inicjatorami i organizatorami. Młodzież z całej gminy wzięła udział w konkursie wiedzy o życiu i twórczości Poety, recytowała jego utwory, wykonała ilustracje związane z nimi tematycznie. Uczniowie próbowali także naśladować A.Mickiewicza, biorąc udział w konkursie poetyckim własnej twórczości. 18 grudnia miały miejsce szkolne obchody Święta Patrona Szkoły - nasi wychowankowie uczestniczyli w konkursie pięknej interpretacji dzieł A. Mickiewicza i w konkursie wiedzy o Patronie. Przygotowali także inscenizację bajki Przyjaciele oraz II.części Dziadów.

     W r.1999 święto naszego Patrona połączyliśmy ze 110. rocznicą powstania powszechnej szkoły w Staniątkach. Licznie zgromadzona publiczność obejrzała Panią Twardowską oraz sceny z Pana Tadeusza. W 2000r. zaś obchody dnia Patrona towarzyszyły uroczystości otwarcia długo oczekiwanej sali gimnastycznej. Jak widać Adam Mickiewicz dobrze wywiązuje się z zadań naszego opiekuna. Mamy nadzieję, że jest wdzięczny za to, iż jego księgi trafiły pod strzechy, pod dachy domów staniąteckich też (boć strzech w Staniątkach dawno już nie ma).

     Mottem towarzyszącym codziennej pracy uczniów, działaniom wychowawców i nauczycieli, wysiłkom wszystkich przyjaciół naszej szkoły pozostają słowa Wieszcza: „Niech każdy talent składa swój Ojczyźnie”.

 

Losowy obrazek

kiermasz_swiateczny_2013_1

Akcja „Warto być dobrym” wystartowała!. Szkoła Podstawowa w Staniątkach. Staniątki


Szkoła Podstawowa im. Adama Mickiewicza w Staniątkach.

StaniątkiSzkola Podstawowa im. Adama Mickiewicza w Staniatkach. Designed by Sajt4u XHTML and CSS Valid!.