Przydatne strony


Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności


Wstęp deklaracji

Szkoła Podstawowa im. Adama Mickiewicza w Staniątkach zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony  zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej http://www.spstaniatki.niepolomice.eu

Dane teleadresowe jednostki:

Szkoła Podstawowa im. Adama Mickiewicza w Staniątkach
Staniątki 5, 32-005 Niepołomice

Data publikacji strony internetowej: 2009-09-01.

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2021-04-08.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

Zamieszczone na stronie informacje, w postaci artykułów lub załączników, nie są dostępne cyfrowo w całości: cześć z nich została opublikowana przed 2018-09-23 lub nie są one wykorzystywane do realizacji bieżących zadań.

Filmy opublikowane przed 2020-09-24 nie posiadają napisów dla osób głuchych.


Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.


Data sporządzenia deklaracji

Deklarację sporządzono dnia: 2021-03-29

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez pracownika Szkoły Podstawowej im. Adama Mickiewicza w Staniątkach.

Data ostatniego przeglądu i aktualizacji Deklaracji:


 Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością prosimy o kontakt. Osoba do kontaktu w sprawie dostępności:

Anna Ślęzak
e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.
Telefon: 12 2818061

Uprzejmie informujemy, że zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych każdy ma prawo wystąpić do podmiotu publicznego z żądaniem udostępnienia cyfrowego wskazanej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub ich elementów, ewentualnie zapewnienia dostępu alternatywnego, na warunkach określonych
w ustawie. W przypadku odmowy wnoszący żądanie możne złożyć skargę z zastosowaniem przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, a także powiadomić Rzecznika Praw Obywatelskich: www.rpo.gov.pl


Dostępność architektoniczna


Miejsca parkingowe wyznaczone dla osób z niepełnosprawnościami

Przed budynkiem po drugiej stronie ulicy znajduje się  jedno specjalnie oznakowane miejsce parkingowe. Od miejsc parkingowych do bocznych drzwi prowadzi trasa wolna od przeszkód architektonicznych.


Dostępność wejścia do budynku

Wejście główne do budynku znajduje się od strony drogi powiatowej. Do wejścia prowadzą schody.  Podjazd dla wózków znajduje się przy bocznym wejściu do szkoły. W szkole, na tablicy informacyjnej  znajduje się plan pomieszczeń.

Sekretariat, pełniący również funkcję punktu informacyjnego, znajduje się w centralnej części dolnego korytarza na prawo od wejścia głównego lub na lewo od wejścia bocznego.


Rodzaje zastosowań dla osób z niepełnosprawnościami

W budynku nie ma windy. Dla osób na wózkach dostępne są korytarze i pomieszczenia na parterze, oraz toaleta przy sali gimnastycznej.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym.

W budynku nie ma systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabo widzące.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a.


Deklaracja

Podejmujemy starania, aby strona internetowa była w pełni dostosowana do wymagań prawnych
i spełniała co najmniej wymagania WCAG 2.1.

Trwają prace związane z udostępnieniem  narzędzi poprawiających czytelność strony takich jak:

  • powiększanie i pomniejszanie tekstu,
  • skala szarości,
  • wysoki kontrast,
  • negatyw,
  • jasne tło,
  • możliwość zaznaczania odnośników,
  • możliwość zwiększenie czytelności czcionki.

Trwają prace nad sukcesywnym udostępnianiem cyfrowo kolejnych materiałów.
 

Losowy obrazek

Dzien_Patrona_2013_10

Akcja „Warto być dobrym” wystartowała!. Szkoła Podstawowa w Staniątkach. Staniątki


Szkoła Podstawowa im. Adama Mickiewicza w Staniątkach.

StaniątkiSzkola Podstawowa im. Adama Mickiewicza w Staniatkach. Designed by Sajt4u XHTML and CSS Valid!.